информация за извършени окончателни плащания м.януари 2016г.