информация за извършени окончателни плащания м.февруари 2016г.