информация за извършено окончателно плащане м.май 2016г.