информация за извършени периодични плащания м.август 2015г.