23/2015

„Изготвяне на ИП във фаза РП по всички части за изпълнение на ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА на вътрешен двор на Предклиничен университетски цинтър към Медицински факултет при Медицински университет - София, включваща:  реконструкция на вътрешен двор, подмяна на дворната канализация, направа на дренаж, направа на външно осветление, асфалтиране на паркинга и пешоходни алеи, оформяне на зелени площи, разпределяне и разчертаване на паркоместа», находящ се в гр.София, ул. «Здраве» №2 под № 904339 в АОП.